Hoe worden datalekken gemeld?

Gewijzigd op Wed, 31 Aug 2022 om 02:04 PM

Zoals in de verwerkersovereenkomst tussen de verwerker (SpinOffice) en de verwerkingsverantwoordelijke (u als klant) is vastgelegd, stellen wij de getroffen klant binnen 24 uur na het ontdekken van een datalek daarvan op de hoogte door het sturen van een e-mail aan de verantwoordelijke contactpersoon bij de verwerkingsverantwoordelijke.


SpinOffice zal aan de Verwerkingsverantwoordelijke haar medewerking verlenen om aan de wettelijke verplichtingen inzake de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te voldoen. Wij verlenen medewerking aan het onderzoek naar het datalek, en wij stellen de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de reeds geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen die worden getroffen om de gevolgen van het datalek te beperken en om een herhaling te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren