1. Ga naar Ga naar -> Agenda.
  2. Klik eenmaal op de datum waarop de afspraak moet worden gemaakt.
  3. Voer het gewenste tijdstip, datum, locatie en eventuele herhalingen in en koppel relaties aan de afspraak.
  4. Klik op 'Opslaan', het venster sluit en de afspraak wordt toegevoegd.
  5. Gebruik de rechtermuisknop klik voor meer opties, bijvoorbeeld om de afspraak te koppelen aan meerdere andere relaties, dossiers of collega's.